top of page
 Biz Kimiz? 

PORPORA DESIGN

Milyarlarca yıl önce gezegenlerin ve Güneş’in oluşumu sırasında var olan elementler ve milyonlarca yıllık süreçte çevresel faktörlerle oluşan taşlar, insanoğlunun bunları keşfetmesi ve kolektif bilinç ile sembolleştirmesi sayesinde kendi vücutlarının bir parçası haline gelmiştir. On binlerce yıl önce deniz kabuğu  ve hayvan dişlerini kullanarak bunu takı olarak taşıyan insanlar, takılara kendileri için özel semboller, kültürel anlatılar yerleştirmiş ve bu takılar ile önemli anları kutsamış, bu sembolleri hayatlarının bir parçası haline getirmiştir. Krallara sunulan hediyeler, mühür yüzükleri, evliliğin ve sadakatin sembolü olarak yüzüğün kullanılması insanların takıları ile kurduğu birlikteliğin örnekleridir. Tarihin belirli dönemlerinde, takıların olağanüstü güçlere sahip olduğu, insanları kötülükten koruduğu veya şans getirdiği gibi inanışlar gelişmiştir. Bu sebeple, takılar sadece estetik bir kaygıdan ziyade, insanların mental ve ruhsal bir parçası haline gelmiştir. Anadolu’nun yüzyıllar boyunca medeniyetlerin beşiği olması, doğu-batı ve kuzey-güney ekseninde bir köprü oluşturması ve muhteşem bir inanç mozaiğine sahip olması, burada yaşananların her zaman hatırlanmasını önemli kılıyor. Hitit, Urartu, Frigya, Lidya gibi ilk uygarlıklara ev sahipliği yapan ve tarihe yön veren fikirleri ortaya çıkaran, Helenistik dönemde doğu ve batıyı sentezleyen, Batı Roma, Doğu Roma ve Osmanlı gibi üç büyük imparatorluğa ev sahipliği yapan, Akdeniz Medeniyetleri, Mısır Uygarlığı ve Pers İmparatorluğu ile birbirlerini etkilemiş Anadolu Medeniyetleri, tarihi ve coğrafi olarak büyük bir zenginliğin ev ve fikir sahibidir. Ne yazık ki, asırlar boyu bu topraklar üzerinde yaşamış toplumların, sığ bir milliyetçilik anlayışıyla Anadolu’nun kadim toplum ve medeniyetlerini reddetmesi, günümüzde de körlüklere yol açmıştır. Bu kendi kültürünü reddediş, Anadolu’nun gerekli değeri görmesini engellemiş, eserleri diğer etnik veya siyasi gruplar tarafından korunmamış ve hatta yağmalanmıştır. Porpora olarak, takı-tasarım alanında, tarihi ve kültürel bir merak, sevgi ve bilinç oluşturma sorumluluğumuz olduğunu düşünüyoruz. Bu sebeple, cömertliği ve içinde bulundurduğu renkleri ile yeryüzünün en zengin topraklarına ve toplumlarına katkıda bulunmayı misyonumuzun önemli bir parçası olarak görüyoruz.
 

HASAN YEGEN

Hasan Yegen 1955 yılında Bursa’da doğdu. Burada aldığı ilkokul eğitimi sonrasında, ortaokul ve lise eğitimini İtalyan Lisesi’nde tamamladı ve Boğaziçi Üniversitesi “Turizm ve Otel İşletmeciliği’ bölümüne girmeye hak kazandı. 1980 yılında ‘Universita di Bologna’ da ‘Studi Turistici’ bölümüne geçiş yapmasına rağmen, 1981 yılında genel öğrenci affından yararlanarak İstanbul Üniversitesi, “Arkeoloji ve Sanat Tarihi - Önasya Arkeolojisi” bölümünde üniversite hayatına devam etti. Üniversite hayatı devam ederken, Saadet Yegen ile evlenerek, ülkesel turist rehberliği yapmaya başladı ve bilgi birikimini paylaşma arzusunu hayata geçirdi. 1986 - 2004 yılları arasında Nevşehir - Kapadokya bölgesine restaurant, çini-çömlek tasarım atölyesi ve kültür merkezi gibi işletmeler kuran Hasan Yegen,  sonrasında İstanbul’a geri dönerek, Anadolu ve Dünya medeniyetleri takı tarihi, formları, teknikleri ve taşları konusunda ayrıntılı araştırma ve çalışmalar yaptı. İlk ürünlerini kendisi, ailesi ve dostları için tasarlamasına rağmen, bu topraklar üzerinde yaşayan insanların, kültürel zenginliklerine olan farkındalıklarını arttırmak ve bunu diğer ülkelere tanıtabilmek için 2015 yılında Porpora Design’ı kurarak, 2 yıldır üzerinde uğraştığı kendisine ait ilk koleksiyonunu tanıttı.

bottom of page